Mercor

centrala mcr Ixega pro

Wszystkie

 brutto/szt

 netto

Ilość w opakowaniu: 1

Warunki dostawy

Identyfikator produktu: MCS4200IXEGAPRO

Termin realizacji: dni roboczych

Zapytaj o ofertę
Opis

Centrala mcr iXega pro jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizacji pożaru, a także sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i ich monitorowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Pełni więc kluczową rolę w prawidłowym działaniu systemów, które gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz mieniu.

Uruchomienie alarmowej procedury sterowania centrali następuje wskutek wykrycia zagrożenia przez czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) czy moduły monitorujące. Wówczas mcr iXega pro sygnalizuje alarm pożarowy, a także wysterowuje urządzenia sygnalizacyjne i przeciwpożarowe, realizując zaprogramowany algorytm pożarowy. Przekazuje także informacje o alarmie i uszkodzeniu do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.

Centrala mcr iXega pro jest programowalna z poziomu urządzenia (poprzez intuicyjne Menu) ale także z poziomu komputera za pomocą dedykowanej autorskiej aplikacji -  intuicyjna, prosta, programowalna w kilku ruchach - dostępna do pobrnia wraz z instrukcją.

Dane techniczne:

 • napięcie zasilania: 230 V AC -15% +10%
 • zasilanie rezerwowe (rodzaj): 2 x akumulatory 12 V
 • klasa środowiskowa: I
 • zakres temperatur prac: -5°C +40°C
 • stopień ochrony obudowy: IP30
 • wymiary: 508x342x88 mm
 • rodzaj linii dozorowych: pętla / linia
 • liczba linii dozorowych: 4/8 (pętla typ A / linia typ B), możliwe dołączanie linii zewnętrznych poprzez mcr ELM
 • maksymalna liczba adresów w jednej pętli / linii dozorowej: 128 (pętla) / 32 (linia)
 • maksymalna liczba adresów w centrali: 512 (pętla) / 256 (linia)
 • napięcie zasilania linii dozorowej: 23-30 V DC
 • maksymalna liczba stref dozorowych: 256
 • liczba wyjść przekaźnikowych: 3
 • dopuszczalne napięcie wyjść przekaźnikowych: 0-250 V AC / 0-30 V DC
 • maksymalny prąd przekaźnika: 4 A
 • kontrola ciągłości: dla napięcia 24 V DC


Centrala mcr iXega pro współpracuje z urządzeniami i systemami takimi jak: centrale sterujące, centrale oddymiania, zasilacze, systemy różnicowania ciśnienia, urządzenia transmisji alarmu (UTA), urządzenia transmisji uszkodzeń (UTU), sygnalizatory akustyczne, systemy nadzoru budynku (BMS), siłowniki klap przeciwpożarowych, siłowniki liniowe, stacje pogodowe, zawory, trzymacze, stałe urządzenia gaśnicze, centrale wykrywania gazów, centrale dźwiękowych systemów ostrzegania, centrale wentylacyjne, sterowniki bram oraz drzwi przeciwpożarowych, sterowniki wind, centrale pneumatyczne, systemy kontroli dostępu, tablice synoptyczne, tablice informacyjne, systemy
monitoringu wizyjnego.

mcr iXega pro zalecana jest do ochrony przeciwpożarowej hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, inteligentnych budynków, garaży, tuneli, klatek schodowych, atriów itp.

Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0022-1009

Świadectwo Dopuszczenia nr 3143/2018

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0587

Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-03-CPR-2018

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/06/2018

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych 063-UWB-0088

Centrala mcr iXega pro posiada możliwość podłączania do niej modułów liniowych monitorująco-sterujących typu mcr 2iXio, mcr 4iXi, mcr 4iXo, które są wyposażone w zestawy dowolnie konfigurowalnych wejść i wyjść. Do centrali można także dołączyć moduły linii bocznej mcr ELM.
Moduły liniowe rozszerzają funkcjonalność centrali o wejścia alarmowe do ostrzegaczy pożarowych oraz wejścia i wyjścia cyfrowe do sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpożarowych.

Mocne strony
 • wykrywanie i sygnalizacja pożaru za pomocą sieci adresowalnych modułów ze wskazaniem konkretnej strefy, w której wystąpiło zagrożenie

 • współpraca z dowolnymi konwencjonalnymi czujkami detekcyjnymi oraz przyciskami ROP za pomocą modułów mcr ELM

 • budowa modułowa, prostota, skalowalność, niezawodność

 • nowoczesny design i niewielkie wymiary obudowy centrali do montażu w eksponowanych miejscach

 • intuicyjny interfejs z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem i klawiaturą dotykową

 • wbudowany zasilacz do zasilania centrali, linii dozorowych i obsługi akumulatorów

 • pojemność akumulatorów do 100 Ah

 • certyfikowane sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi potwierdzone przez CNBOP-PIB - klapy, zawory, trzymacze, centrale oddymiania itp.

 • alarmowanie jedno- lub dwustopniowe, z możliwością ustawienia alarmowania współzależnego

 • łatwa w obsłudze aplikacja do konfiguracji centrali i algorytmów pożarowych z wykorzystaniem komputera

 • biblioteka CAD symboli dynamicznych do wspierania projektowania

Zastosowanie
 • Hale produkcyjne i magazynowe
 • Centra logistyczne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki handlowo – usługowe
 • Budynki mieszkalne

Produkty powiązane

akumulator 2.2Ahakumulator 2.2Ahakumulator do centralali mcr iXega pro 49,20 zł brutto/szt 40,00 zł nettoręczny ostrzegacz pożarowy ROPręczny ostrzegacz pożarowy ROPwspółpraca z mcr ELM i centralą mcr iXega pro Produkt niedostępny moduł linii bocznej mcr ELMmoduł linii bocznej mcr ELMliniowy moduł linii bocznej pozwalający na podłączenie konwencjonalnych czujek pożarowych oraz ROP 94,71 zł brutto/szt 77,00 zł nettooptyczna czujka dymuoptyczna czujka dymuwspółpraca z mcr ELM i centralą mcr iXega pro Produkt niedostępny czujka temperaturyczujka temperaturywspółpraca z mcr ELM i centralą mcr iXega pro Produkt niedostępny akumulator 18Ahakumulator 18Ahakumulator do centralali mcr iXega pro 184,50 zł brutto/szt 150,00 zł nettoczujka dwusensorowa dymu i ciepłaczujka dwusensorowa dymu i ciepławspółpraca z mcr ELM i centralą mcr iXega pro Produkt niedostępny pojemnik na akumulatory do 18Ahpojemnik na akumulatory do 18Ahpojemnik na akumulatory do centralali mcr iXega pro Produkt niedostępny pojemnik na akumulatory do 45Ahpojemnik na akumulatory do 45Ahpojemnik na akumulatory do centralali mcr iXega pro Produkt niedostępny moduł monitorująco-sterujący mcr 2iXiomoduł monitorująco-sterujący mcr 2iXiomoduł liniowy przeznaczony do sterowania oraz monitorowania automatyki pożarowej 426,81 zł brutto/szt 347,00 zł nettomoduł monitorujący mcr 4iXimoduł monitorujący mcr 4iXimoduł liniowy z czterema wejściami, konfigurowalnymi jako alarmowe, sterujące lub kontrolne 439,11 zł brutto/szt 357,00 zł nettomoduł sterujący mcr 4iXomoduł sterujący mcr 4iXomoduł liniowy z czterema wyjścia przekaźnikowymi 451,41 zł brutto/szt 367,00 zł nettopojemnik na akumulatory do 100Ahpojemnik na akumulatory do 100Ahpojemnik na akumulatory do centralali mcr iXega pro Produkt niedostępny akumulator 45Ahakumulator 45Ahakumulator do centralali mcr iXega pro Produkt niedostępny akumulator 100Ahakumulator 100Ahakumulator do centralali mcr iXega pro 984,00 zł brutto/szt 800,00 zł netto