Mercor

Produkty

Farba ogniochronna do stali

Oferujemy profesjonalne systemy ogniochronnych farb pęczniejących, wykorzystywanych do zabezpieczania elementów stalowych w budownictwie. Można je stosować zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz przy częściowej ekspozycji. Systemy farb pęczniejących opóźniają wzrost temperatury nośnych części konstrukcji, aby całość zachowała parametry wytrzymałościowe co najmniej przez okres czasu przewidziany przepisami (R15-R60).