Mercor

kołnierz ogniochronny mcr PS 318

Systemy przejść instalacyjnych i dylatacji

 brutto/szt

 netto

Warunki dostawy

Identyfikator produktu: MIU4O31812013PS

Termin realizacji: 0 dni roboczych

Zapytaj o ofertę
Opis

Kołnierze ogniochronne mcr PS składają się z jednej lub kilku warstw wkładów pęczniejących umieszczonych w obudowie wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej. Obudowa wyposażona jest w klamrę służącą do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze oraz w uchwyty montażowe służące do mocowania kołnierza do przegrody. Wkłady pęcznieją pod wpływem temperatury powyżej 140°C i zamykają otwór po wypalonej instalacji.

Do prawidłowego oznaczenia przepustów instalacyjnych wykonanych przy użyciu produktów MERCOR konieczne jest zastosowanie naklejki foliowanej lub tabliczka PVC.

Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy:

 • rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R),
 • wiązek rur palnych o średnicy do 75 mm każda,
 • rur palnych o średnicy do 160 mm przechodzących pod kątem do przegrody,
 • rur palnych o średnicy do 125 mm w przepustach kombinowanych.


Grubości przegród (minimalne):

 • 100 mm – ściany sztywne,
 • 100 mm – ściany podatne, np. z płyt gipsowo-kartonowych,
 • 150 mm – stropy z betonu, betonu zbrojonego lub betonu komórkowego.


Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0676 z dn. 29.09.2017

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0624/W

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP nr 84033

Dane techniczne:

 • zewnętrzna średnica rury: 318 mm,
 • zewnętrzna średnica kołnierza:  mm,
 • wewnętrzna średnica kołnierza:  mm,
 • wysokość: 60 mm,
 • liczba uchwytów: 3.

 

Klasa odporności ogniowej EI 120.

Mocne strony
 • najniższy dostępny na rynku kołnierz - tylko 30 mm wysokości
 • elastyczność
 • długie zintegrowane uchwyty montażowe z dwoma otworami
 • zapięcie kołnierzy umożliwiające regulację
 • łatwość montażu
Zastosowanie
 • Hale produkcyjne i magazynowe
 • Centra logistyczne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki handlowo – usługowe
 • Budynki mieszkalne