Mercor

Aktualności

mcr Silboard - płyta ogniochronna

mcr Silboard - płyta ogniochronna do budowy samonośnych przewodów wentylacyjnych

mcr Silboard - płyta ogniochronna

mcr Silboard to innowacyjne ogniochronne płyty krzemianowo-wapniowe przeznaczone do: budowy samonośnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających w klasie EIS120, budowy kanałów kablowych zapewniających ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 30, 60, 90 i 120 minut, wykonania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami z włókien węglowych w czasie do 120 minut w zależności od temperatury krytycznej kleju, wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w systemie jednowarstwowym w klasach R15-R180 oraz w systemie dwuwarstwowym w klasach R15-R360, budowy nienośnych ścian oddzielenia pożarowego w klasach EI 120 oraz EI 240.


Zalety:

  • płyta o grubości zaledwie 40 mm - najmniejsza na rynku grubość izolacji dla kanałów EIS120,
  • duża wytrzymałość mechaniczna,
  • łatwa obróbka, szybki, prosty i czysty montaż,
  • gładka i czysta powierzchnia izolacji ogniochronnej,
  • brak konieczności izolacji zawiesi stalowych podtrzymujących przewody wentylacyjne i oddymiające,
  • brak toksyczności i substancji szkodliwych dla zdrowia,
  •  całkowita odporność na korozję biologiczną (grzyby, bakterie).


Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9783/2016
Certyfikat Zgodności ITB-2511/W