Mercor

Produkty

Wentylacja pożarowa

Urządzenia obniżające temperaturę, zapewniające dopływ świeżego powietrza, ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru na inne pomieszczenia, umożliwiające tym samym sprawne przeprowadzenie ewakuacji i akcji gaśniczej.