Mercor

Produkty

Zabezpieczenia konstrukcji

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i konstrukcji stalowych firmy MERCOR to: płyty ogniochronne mcr Silboard i mcr Tecbor stosowane jako niepalne zabezpieczenia konstrukcji budowlanych; opaski i kołnierze mcr PS jako zabezpieczenia przeciwpożarowy przejść instalacyjnych stosowane wraz z farbami i masami pęczniejącymi mcr Polylack Elastic, mcr Polylack KG, mcr Polylack F, mcr Polylack K, płytami mcr DUNABOARD Elastic i F, taśmami uszczelniającymi mcr Dunaseal; masy natryskowe ogniochronne i akustyczne mcr Tecwool F, mcr Tecwool 825; farby pęczniejące do konstrukcji stalowych mcr Polylack W, mcr Polylack A; farby pęczniejące do drewna mcr Polylack Wood Bianco Aqua i mcr Polylack Wood Transparent; kratki pęczniejące Tecsel.

płyta ogniochronna mcr Silboardpłyta ogniochronna mcr Silboardpłyta 1250 mm x 800 mm o grubości: 20 mm/ 30 mm/ 40 mm/ 50 mm od 7 719,48 zł brutto/opak. od 6 276,00 zł nettopłyta ogniochronna mcr Tecborpłyta ogniochronna mcr Tecborpłyta wys. 1220 x szer. 2300 mm gr. 10 mm/ 12 mm/ 15 mm/ 20 mm/ 25 mm/ 30 mm/ 40 mm od 14 814,50 zł brutto/opak. od 12 044,30 zł nettomasa natryskowa mcr Tecwool Fmasa natryskowa mcr Tecwool Fnatryskowa masa ogniochronna 9 748,98 zł brutto/opak. 7 926,00 zł nettoopaska ogniochronna pęczniejąca mcr PS 25opaska ogniochronna pęczniejąca mcr PS 25opaska ogniochronna Ø50 ÷ Ø250/60mm od 83,64 zł brutto/szt od 68,00 zł nettoopaska ogniochronna mcr PS 25 - 30 mopaska ogniochronna mcr PS 25 - 30 mopaska ogniochronna w rolce 30 m 1 776,74 zł brutto/szt 1 444,50 zł nettomasa natryskowa mcr Tecwool 825masa natryskowa mcr Tecwool 825natryskowa masa ogniochronna 10 612,40 zł brutto/opak. 8 628,00 zł nettoogniochronny bandaż pęczniejący mcr PS Bandageogniochronny bandaż pęczniejący mcr PS Bandageogniochronny bandaż pęczniejący w rolce 1 776,74 zł brutto/szt 1 444,50 zł nettoelastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 12.5 kgelastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 12.5 kgelastyczna farba pęczniejąca 1 661,58 zł brutto/opak. 1 350,88 zł nettoelastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 6 kg elastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 6 kg elastyczna farba pęczniejąca 881,69 zł brutto/szt 716,82 zł nettoelastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 310mlelastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 310mlelastyczna farba pęczniejąca 93,44 zł brutto/szt 75,97 zł nettopasta pęczniejąca mcr Polylack KG 12.5 kgpasta pęczniejąca mcr Polylack KG 12.5 kgpasta pęczniejąca z grafitem 2 270,27 zł brutto/opak. 1 845,75 zł nettopasta pęczniejąca mcr Polylack KG 310mlpasta pęczniejąca mcr Polylack KG 310mlpasta pęczniejąca z grafitem 102,66 zł brutto/szt 83,46 zł netto