Mercor

Produkty

Zabezpieczenia konstrukcji

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i konstrukcji stalowych firmy MERCOR to: płyty ogniochronne mcr Silboard i mcr Tecbor stosowane jako niepalne zabezpieczenia konstrukcji budowlanych; opaski i kołnierze mcr PS jako zabezpieczenia przeciwpożarowy przejść instalacyjnych stosowane wraz z farbami i masami pęczniejącymi mcr Polylack Elastic, mcr Polylack KG, mcr Polylack F, mcr Polylack K, płytami mcr DUNABOARD Elastic i F, taśmami uszczelniającymi mcr Dunaseal; masy natryskowe ogniochronne i akustyczne mcr Tecwool F, mcr Tecwool 825; farby pęczniejące do konstrukcji stalowych mcr Polylack W, mcr Polylack A; farby pęczniejące do drewna mcr Polylack Wood Bianco Aqua i mcr Polylack Wood Transparent; kratki pęczniejące Tecsel.

farba mcr Polylack W 25 kgfarba mcr Polylack W 25 kgfarba ogniochronna do konstrukcji stalowych 3 027,03 zł brutto/opak. 2 461,00 zł nettoklej ogniotrwały mcr Sil-MK 12.5 kgklej ogniotrwały mcr Sil-MK 12.5 kgklej do płyt mcr Silboard 832,40 zł brutto/opak. 676,75 zł nettouszczelka mcr Sil-MUuszczelka mcr Sil-MUuszczelka 30 mm x 2 mm x 2100 mm 72,98 zł brutto/mb 59,33 zł nettouszczelniacz Tecbor Joint Paste Ready To Use 25kguszczelniacz Tecbor Joint Paste Ready To Use 25kguszczelniacz do płyt mcr Tecbor 3 112,52 zł brutto/opak. 2 530,50 zł nettoklej do płyt mcr Tecsel Adhesive 22.5 kgklej do płyt mcr Tecsel Adhesive 22.5 kgklej do płyt mcr Tecbor 1 510,23 zł brutto/opak. 1 227,83 zł nettofarba mcr Polylack A 25 kgfarba mcr Polylack A 25 kgfarba ogniochronna do konstrukcji stalowych 3 421,86 zł brutto/opak. 2 782,00 zł nettoogniochronna pęczniejąca kratka wentylacyjna Tecselogniochronna pęczniejąca kratka wentylacyjna Tecselkratka pęczniejąca EI120 gł. 60mm od 422,90 zł brutto/szt od 343,82 zł nettofarba mcr Polylack Wood Bianco Aqua 20 kgfarba mcr Polylack Wood Bianco Aqua 20 kgogniochronna farba pęczniejąca do elementów drewnianych 2 842,78 zł brutto/szt 2 311,20 zł nettofarba mcr Polylack Wood Transparent 25 kgfarba mcr Polylack Wood Transparent 25 kgogniochronna farba pęczniejąca do elementów drewnianych 1 891,13 zł brutto/opak. 1 537,50 zł nettoogniochronna pęczniejąca kratka wentylacyjna Tecselogniochronna pęczniejąca kratka wentylacyjna Tecselkratka pęczniejąca EI120 okrągła gł. 60mm od 617,61 zł brutto/szt od 502,12 zł nettomiernik grubości natryskumiernik grubości natryskusłuży do pomiaru grubości natrysku ogniochronnego 302,58 zł brutto/szt 246,00 zł netto